"> ');

DG PDMA

Syed Salman Shah
Director General
Provincial Disaster Management Authority (PDMA), Sindh
From: 22-10-2018


Name of Officer From To
Mr. Akhtar Hussain Bugti  28-11-2017 19-10-2018
Danish Saeed 06-10-2017 27-11-2017
Syed Salman Shah  12-06-2013 13-09-2017
Dr. Nawaz Shaikh  01-04-2013 12-06-2013
Suresh Kumar 19-03-2013 29-03-2013
Syed Hashim Raza Zaidi 09-07-2012 01-04-2013
Danish Saeed 06-02-2012 04-07-2012
Mr. Sohail Akbar Shah 31-10-2011 05-02-2011
Mr. Sualeh Ahmed Faruqui 29-08-2011 29-10-2011
Mr. Pir Baksh Jamali 25-02-2011 27-08-2011
Ms. Iffat Malik 12-01-2011 25-02-2011
Mr. Eijaz Ahmed Mangi  12-10-2010 12-01-2011
Mr. Sualeh Ahmed Faruqui 30-05-2009 08-10-2010